ABCD 356 Robert Schumanns och Edvard Griegs pianokonserterABCD 356
Janne Mertanen, piano. Gävle Symfoniorkester under Hannu Koivula

Visst behöver vi Mertanen!

"Behöver vi Janne Mertanens tolkningar av dessa svårt sönderspelade stycken? Absolut.

Varför? I första hand antagligen för den genuint poetiska känsla Janne Mertanen inympar i de så bekanta ärkeromantiska tonflödena. I andra hand som en påminnelse om att även de, till synes, mest sluthörda verk i rätta händer kan förlänas ständigt nya insikter och poänger.

[...] han närmar sig etablerade sanningar med en välgörande nyfikenhet och spontanitet. Hans Schumann är ett under av poesi och Griegkonsertens temperamentsfulla förverkligande får en att förstå varför Liszt, som spelade det pinfärska stycket från bladet, blev så begeistrad."

Mats Liljeroos / HBL

--> Grieg-Schumann Pianokonsertot